Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu  skierowane  jest do wszystkich,

którzy  w miłej atmosferze chcą zdobyć średnie wykształcenie!!!

Edukacja w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna!!!

  • Szkoła kształci w systemie zaocznym – weekendowym (w sobotę i w niedzielę co dwa tygodnie), jest to optymalny system kształcenia dla osób pracujących!
  • Dla Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka trwa 2 lata (4 semestry);
  • Dla Absolwentów Gimnazjum, starej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia nauka trwa 3 lata (6 semestrów) ;
  • Dla Absolwentów nowej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nauka trwa 4 lata (8 semestrów) ;
  • Umożliwiamy wybór języków obcych oraz zapewniamy pomoce dydaktyczne!

OFERUJEMY KLASY O PROFILACH :

– matematyczno-fizycznym :

       * słuchacze przygotowywani są do egzaminu maturalnego z naciskiem na matematykę i fizykę ;

       * zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach z tablicami interaktywnymi ;

       * odbywają się zajęcia praktyczne z doświadczeniami przybliżające zagadnienia z fizyki ;

– społeczno-prawnym :

      * słuchacze przygotowywani są do egzaminu maturalnego z naciskiem na historię oraz  wiedzę o  społeczeństwie ;

      * zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach z tablicami interaktywnymi ;

      * zajęcia dodatkowe  prowadzone  przez prawników z Rady Adwokackiej w Opolu ;

      * organizowane są wyjścia do instytucji prawnych (np. sądy) mające na celu bliższe zapoznanie słuchaczy z zasadami ich funkcjonowania ;

Ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu  pozwala naszym słuchaczom  na uzyskanie średniego wykształcenia oraz dla chętnych – świadectwa dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego!!!

NAJLEPSI SŁUCHACZE „ARKADII” SĄ PRZEZ NAS DOCENIANI I NA KONIEC EDUKACJI OTRZYMUJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO GRONA  NASZYCH SŁUCHACZY !!!