Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu to szkoły skierowane  do wszystkich, którzy  w miłej atmosferze chcą zdobyć wykształcenie średnie lub policealne!

Edukacja w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna!

  • Szkoła kształci w systemie zaocznym – weekendowym

(w sobotę i w niedzielę co dwa tygodnie) – jest to optymalny system kształcenia dla osób pracujących!

  • Dla Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka w Liceum trwa 2 lata (4 semestry);
  • Dla Absolwentów Gimnazjum oraz  Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nauka w Liceum trwa  3 lata (6 semestrów);
  • W przypadku Szkoły Policealnej zapisujemy słuchaczy z  wykształceniem średnim (ukończone liceum lub technikum), a nauka trwa 1,5 – 2 lat (w zależności od kształconego zawodu);
  • Umożliwiamy wybór języków obcych oraz zapewniamy pomoce dydaktyczne.

Ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu  pozwala Naszym słuchaczom  na uzyskanie średniego wykształcenia oraz świadectwa dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego!

Ukończenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu pozwala Naszym słuchaczom na uzyskanie tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu zawodowego!

Wszystkim słuchaczom zapewniamy życzliwą i kompetentną kadrę pedagogiczną ,dyrektora szkoły oraz miłą obsługę sekretariatu. Ponadto zapewniamy naukę bez stresu w miłej i życzliwej atmosferze w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu to szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a zatem wszystkie świadectwa wydawane Naszym absolwentom są w pełni honorowane na innych uczelniach.
Bez dodatkowych opłat wydajemy : legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacyjnymi, zaświadczenia do np.:  ZUS, KRUS, MOPS, MOPR, PCPR  oraz indeksy.

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry !

W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych !!!  Przyjmujemy słuchaczy już od 16 roku życia. Wspieramy osoby, które zdecydowały się wznowić naukę po wielu latach przerwy, bezrobotnych, osoby samotnie wychowujące dzieci.

Każdy słuchacz  może liczyć na indywidualne traktowanie i zrozumienie!