Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu oraz Szkoła Policealna „Arkadia” w Opolu to szkoły skierowane  do wszystkich, którzy  w miłej atmosferze chcą zdobyć wykształcenie średnie lub policealne!

Edukacja w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna!

  • Szkoła kształci w systemie zaocznym – weekendowym

(w sobotę i w niedzielę co dwa tygodnie) – jest to optymalny system kształcenia dla osób pracujących!

  • Dla Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka w Liceum trwa 2 lata (4 semestry);
  • Dla Absolwentów Gimnazjum, starej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia nauka w Liceum trwa  3 lata (6 semestrów);
  • Dla Absolwentów nowej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nauka w Liceum trwa 4 lata (8 semestrów);
  • W przypadku Szkoły Policealnej zapisujemy słuchaczy z  wykształceniem średnim (ukończone liceum lub technikum), a nauka trwa od 1 roku do 2 lat (w zależności od kształconego zawodu);
  • Umożliwiamy wybór języków obcych oraz zapewniamy pomoce dydaktyczne.

Ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu  pozwala Naszym słuchaczom  na uzyskanie średniego wykształcenia oraz świadectwa dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego!

Ukończenie Szkoły Policealnej „Arkadia” w Opolu pozwala Naszym słuchaczom na uzyskanie tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu zawodowego!

Wszystkim słuchaczom zapewniamy życzliwą i kompetentną kadrę pedagogiczną, pomoc sympatycznego dyrektora szkoły oraz miłą obsługę sekretariatu. Ponadto zapewniamy naukę bez stresu w miłej i życzliwej atmosferze w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu oraz Szkoła Policealna „Arkadia” w Opolu to szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a zatem wszystkie świadectwa wydawane Naszym absolwentom są w pełni honorowane na innych uczelniach.
Bez dodatkowych opłat wydajemy : legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacyjnymi, zaświadczenia do np.:  ZUS, KRUS, MOPS, MOPR, PCPR  oraz indeksy.

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry !

W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych !!!  Przyjmujemy słuchaczy już od 16 roku życia. Wspieramy osoby, które zdecydowały się wznowić naukę po wielu latach przerwy, bezrobotnych, a także osoby samotnie wychowujące dzieci.

Każdy słuchacz może liczyć na indywidualne traktowanie i zrozumienie!