Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ARKADIA” w Opolu  jest :

  • ukończenie gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej;
  • przerwanie nauki w szkole średniej (jeżeli okres przerwy jest nie dłuższy niż 3 lata – wówczas  słuchacz może liczyć na kontynuację w naszej szkole).

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia –  przyjmowani są na trzeci semestr i tym samym obejmuje ich skrócony cykl nauczania.

Absolwenci Gimnazjum lub starej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej – przyjmowani są na semestr pierwszy i nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Absolwenci nowej Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej – przyjmowani są na semestr pierwszy i nauka trwa 4 lata (8 semestrów).

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej „ARKADIA” w Opolu  jest :

  • ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum (świadectwo egzaminu zawodowego nie jest wymagane);
  • przerwanie nauki w szkole policealnej (jeżeli okres przerwy jest nie dłuższy niż 3 lata – wówczas  słuchacz może liczyć na kontynuację w naszej szkole).

Umożliwiamy dokończenie nauki tym słuchaczom, którzy z różnych przyczyn losowych musieli ją przerwać w innej szkole, a chcieliby dalej się kształcić!

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia : gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej  lub  zasadniczej szkoły zawodowej;
  • ksero dowodu osobistego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne.

Na miejscu wypełniany jest kwestionariusz osobowy!!!